Listopad 2012

Complete End...

22. listopadu 2012 v 20:44
Vaše očakávania obavy sa naplnili,odchádzam.